Onze honden en visie

Onze honden worden opgevoed in huiselijke omgeving en er worden vanaf geboorte/ pup al zindelijkheid trainingen gegeven. De basis van het fokken binnen Alphabulls zal veelal Bullforce gaan worden. Met de Bullforce teven zullen combinaties gemaakt worden met de klassiekere lijnen van gerenomeerde fokkers/ foksters, die alles keurig netjes op orde hebben en de Bulldogs niet inzetten voor "broodfok".

Inteeltbeperking 

Volgens het reglement mag een teef niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Dit geldt voor alle rassen. Denk aan het verbod om een teef te kruisen met een halfbroer, neef of oom. Het fokken met dit soort nauwe familierelaties leidt tot hoge inteelt, waarmee de kans op erfelijke gebreken groter kan zijn. Dit is zeer onwenselijk.  

Huisvesten en verzorgen

Behalve eisen van vakbekwaamheid bevat het Besluit ook regels over fokken en over huisvesting en verzorging. Deze gelden ook voor hobbyhouders. Fokken met honden mag niet schadelijk zijn voor het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en de pups. Dit zijn de voorwaarden:

• U zorgt er zo veel mogelijk voor dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten niet worden doorgegeven. U zorgt er zo veel mogelijk voor dat uiterlijke kenmerken die schadelijk kunnen zijn niet worden doorgegeven.
• U zorgt er zo veel mogelijk voor dat ernstige gedragsafwijkingen niet worden doorgegeven.
• Het aantal nesten of nakomelingen mag gezondheid of welzijn van het dier niet benadelen.
• Voortplanting moet zo veel mogelijk op natuurlijke wijze gebeuren.
• Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden maximaal één nest.
• Om aan deze regels te voldoen blijft u op de hoogte van ontwikkelingen bij de diersoort waarmee u fokt.

Verzorging

U bent verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de dieren, u verzorgt ze goed en mishandelt en verwaarloost de dieren niet. De algemene zorgplicht geldt altijd. Een goede verzorging betekent onder andere:

• De dieren hebben voldoende bewegingsvrijheid.
• De dieren kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen.
• De dieren worden verzorgd door iemand die daarvoor de juiste kennis en vaardigheden heeft.
• Zieke en gewonde dieren worden direct verzorgd.
• Dieren krijgen voldoende gezond en voor hun soort geschikt voer en water.